* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

RINKA IR KLIENTAI


Didinti klientų pasitenkinimo lygį, siūlant jiems aukščiausios kokybės gaminius yra vienas svarbiausių bendrovės veiklos principų. Bendrovė įveda į rinką tik aukščiausius kokybės standartus atitinkančius gaminius. Kurdama savo gaminius atlieka vertinimą, kurio tikslas plačiai suprantamas vartotojo ir (arba) aplinkos saugumas. Bendrovės „Śnieżka“ atsakomybė apima visą gaminio gyvavimo ciklą: nuo gaminių pristatymo iki pagalbos galutiniam vartotojui.

Bendrovė „FFiL Śnieżka SA“ laikosi sąžiningos konkurencijos principų ir veikia pagal nuostatas, apibrėžiančias konkrečios rinkos konkurencijos principus. Bendrovė niekada nebuvo įsitraukusi ir neįsitraukia į nelegalius susitarimus tarp konkurentų, pvz., kainų nustatymas, teritorijos ar klientų paskirstymas, ar į kitą draudžiamą veiklą, pažeidžiančią informacijos pasikeitimo teisę. O noriai pasidalija savo turimomis žiniomis, pvz., mokymai apie gaminius, naujoviškų gaminių pristatymo būdų rėmimas arba pagalba valdant kategoriją. Be to, bendrovė vykdo etišką reklaminę veiklą.