* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

STRATEGIJA

KAPITALO GRUPĖS STRATEGINIAI TIKSLAI

Pagrindinis ilgalaikės „Śnieżka“ kapitalo grupės plėtros strategijos tikslas artimiausiems metams yra dekoratyvinių dažų srities lyderio pozicijos pasiekimas Vidurio ir Rytų Europoje, ypač Lenkijos, Ukrainos ir Baltarusijos rinkose.

Sis tikslas bus įgyvendinamas ir toliau pritaikant pasiūlą konkrečių valstybių vietinių rinkų vartotojų poreikiams. Siekiant šalies ir Rytų Europos dažų ir lakų rinkos lyderio pozicijos bus svarbus pardavimo naujoviškais platinimo kanalais augimas.

Grupės „Śnieżka“ plėtros strategijoje skiriamas ypatingas dėmesys trims sritims:

  • plėsti kapitalo grupės gaminių, tiekiamų į naujovišką kanalą (t. y., Lenkijos, Ukrainos ir Rusijos statybos prekių parduotuvių tinklus (DIY),dalį;
  • tęsti partnerių parduotuvių tinklų statybų ir rekonstrukcijų projektą Lenkijoje ir svarbiausiose užsienio rinkose;
  • didinti kapitalo investicijas, susijusias su potencialiomis akvizicijų galimybėmis Vidurio ir Rytų Europoje.

Be to, kapitalo grupė „Śnieżka“ ketina plėsti eksportą užkariaudama naujas rinkas ir plėsdama prekės ženklų portfolio: ŚNIEŻKA, MAGNAT, VIDARON, FOVEO-TECH, BESTON, PROXIMAL.

MŪSŲ TIKSLAI:

  • Nuolat tobulinti rinkos pasiūlas.
  • Vystyti tvirtus ir draugiškus santykius su prekybos partneriais, darbuotojais, akcininkais bei vartotojais, remiantis tarpusavio supratimu ir pasitikėjimu.
  • Remti prekybos partnerius, platintojus ir mažmenininkus informacijos, rinkodaros ir mokymų srityse pagal įsitikinimą, kad tik glaudžiai bendradarbiaujant galima kurti savo bendrovės vertybes.
  • Plėsti ir nuolat atnaujinti įrenginius, gamybinę liniją, sandėlius ir gamybos technologijas.

Pagrindinės bendrovės Valdyba patvirtina, kad nustatyti kapitalo grupės tikslai bus įgyvendinami su ligšioliniais rezultatais. Darni plėtra pagal patvirtintą strategiją turi suteikti galimybę kapitalo grupei pasiekti pirmaujančią poziciją konkurencinėse rinkose.

Bendrovės „Śnieżka“ sėkmę lemiantis veiksnys yra žmonių, kurie susitapatina su bendrove kaip darbuotojai, bendradarbiai, akcininkai ir jos klientai, aplinkos kūrimas. Kiekvieną dieną stengiamės veikti, kad „Śnieżka“ būtų tapatinama su bendrove, kupina entuziastingų, turinčių gerų idėjų bei rimtų ir vertų pasitikėjimo žmonių.