* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

EUROPOS SĄJUNGOS PROGRAMOS

Projektas „Naujoviškų miltelinių dažų sudėties parengimas terminiam perkėlimui“

Projekto numeris: WNP-POIG.01.04.00-18-017/10

Bendrai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo

pagal Inovatyvios ekonomikos Veiklos projekto

Tikslinių projektų paramos

„Dotacijos inovacijoms – investuojame į Jūsų ateitį“ 1.4. veiksmą.

Projekto tikslas – atlikti bandymų, plėtros darbus ir pramonės tyrimus, kurių tikslas parengti sudėtį ir pradėti naujoviškų epoksidinių, epoksidinių poliesterio ir poliesterio miltelinių dažų gamybą, skirtų terminiam perdavimui (sublimuojantys dažai),kartu užtikrinant jų aukštą kokybę.

Planuojami atlikti veiksmai susideda iš tokių įgyvendinimo etapų:

1) Parengiamieji darbai:

 • dažų mėginių pristatymas,
 • dangos paruošimas,
 • konkurentų gaminių atsparumo ir fiziniai-cheminiai tyrimai,
 • pageidaujamų galutinio gaminio savybių nustatymas,
 • prieinamų žaliavų analizė (įskaitant iki šiol nenaudotas žaliavas).

2) Žaliavų ir jų sudėties tyrimai:

 • naujų žaliavų tyrimai,
 • tinkamų dervų, kietiklių, pagalbinių medžiagų sudėties parinkimas,
 • tinkamų pigmentų parinkimas.

3) Fizinių-cheminių ir žaliavų derinių stiprumo tyrimai žaliavų sudėties savybių optimizavimo etapu.

4) Atitikties nustatytiems techniniams reikalavimams tyrimai:

 • laboratoriniai bandymai,
 • bandymai, patvirtinantys galimybę gauti aukščiausios kokybės gaminius,
 • rangovo užsakymas ir rangovo epoksidinių, epoksidinių poliesterio ir poliesterio dažų atsparumo bei kokybės tyrimai,
 • gaminių receptų nustatymas,
 • prototipų sukūrimas pagal galutinius gaminių receptus.

Projekto realizavimo laikotarpis: 2011 10 01–2013 05 31

Bendra projekto įgyvendinimo vertė: 1 444 302,42 PLN

Iš paramos finansuotinų išlaidų suma: 948 956,30 PLN

Skirta projekto finansavimo suma: 391 254,02 PLN