* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

APDOVANOJIMAI

2012 m. „FFiL Śnieżka SA“ skirti apdovanojimai – tai nuosekliai vykdomos plėtros strategijos rezultatas. Gautų apdovanojimų įvairovė rodo skirtingų bendrovės veiklos aspektų lankstumą. Be to, jie reiškia finansinių rezultatų, pasitikėjimo, prekės ženklo rekomendacijų pripažinimą ir įsitraukimą į tyrimus, plėtrą bei naujas technologijas.